Retur        Materialebeholdning
 

 

Materialerne er opdelt i følgende grupper – en lidt ældre udgave kan hentes her som Word-fil
Oversigt over beholdningen af materialerne i foreningens varetægt – beroende på Aalborg Stadsarkiv – 12. februar 2010:
Materialerne er opdelt i følgende grupper:

A Registraturer til diverse arkiver landet over
B Lokalhistorie
C SSF materiale – og tilhørende andre foreninger
E Bibliografier – litteraturlister
F Slægtsbøger og -historier
H Hvem forsker Hvad – og lignende udgivelser
K Kilder
L Kirker
O Opslagsværker
S Hjælpemidler
Å ”Årbøger” - ”Kvartalsskrifter” mv. – registre – af landsdækkende karakter

- Hvor intet andet er nævnt, findes materialerne på reolvæggen i arkivets garderobe/toiletafsnit.
Materialerne må benyttes på Stadsarkivet i åbningstiden – materialerne må ikke fjernes fra arkivet.

A
Registraturer til diverse arkiver landet over

A Guide to the North American Collections of The Danish Emigration Archives, 1997.
Arkivregistraturer 2: Håndskriftsamlingen, 1969.
Danmarks Kirkebøger
Danmarks Kirkebøger – oversigt med C-numre
Erhvervsarkivets arkivoversigter: Bind 1-3, 1991-95 + Årbog, 1995 + bogen Forsk¬ningsinstitution og centraladministration
Kraks Blå Bog, register 1910-1988, 1989.
Landhusholdningsselskabets arkiv: registratur og journalregistre I: 1769-1807 (bind 1+2), 1971 – II: 1808-1834, 1974.
Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse: Register bind 1 og 2, 1988 – bind 2, 1981.
Landsarkivet for Nørrejylland. Oversigter i præstearkiver og kirkeregnskabsbøger, 1962
Materialer på Brønderslev Arkiv
Oversigt over arkivalier vedrørende borgerskaber og næringstilladelser i Landsarki¬vet for Nørrejylland, 1971.
Oversigt over indholdet i de i landsarkiverne beroende kirkebøger pr. 1/5 1957
Privatarkiver beroende i Rigsarkivet
Præstearkiver og kirkeregnskabsbøger i LAV
Registratur over Petresch-Christensens samling, 1943
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse III, 1: Forsvarets arkiver I Hæren 1660-1980, 1984.
Skiftearkivalier i de nørrejyske amtsarkiver, 1988.

B
Lokalhistorie

100 år med el i Aalborg
100 år med nordjyske penge – Nørresundby Bank
100-året for Aalborg-Hadsund jernbane
Artikelserie fra Vendsyssel Tidende – lokalhistorie/skudehandel
Biersted, Gjøl, Vedsted og Aaby kirker
Bindslev Sogn 1805-1925
Blade af vort sogns historie: Sem (Seem) Sogn, Onsild Herred
Børnenes Kontor, Aalborg – feriehjem og Lejrskole
Børnenes Kontor, Aalborg – Fonden Børnenes Kontor, Aalborg 1903-2003
Dronninglund Apotek og by gennem 125 år, 1877-2002 af Lene Dige
Egnssamlingen Pandrup Kommune, 1990
Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb – Lokalhistorisk Forening: Medlemsblad, 2006: Ridemands Mølle, træk fra 600 års historie
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45
FDF i Aalborg 1905-2005 – af Per Andersen og Ole Hulgaard
Festskrift 1856-2000: Gabrielsværk
Folkeuniversitetets historie i Nordjylland
Forsvundne idyller (i Aalborg) – af Kr. Værnfelt
Fortids tale til Fremtids Slægt – Sæby Museum, 1997
Fr. Rasch Efterf. A/S 1851-1976
Fra almisse til sygekasse af Henrik M. Jansen
Fra land og by 2 – lokalhistorie fra Brønderslev og Omegn
Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske forening – lille skrift
Frederiksberg – fra landsby til storby
Frilandsmuseet på Hjerl Hede
Glasværker i Nordjylland og Leif Munksø Ringtveds historie om beboerne i arbejderboligerne ved Glasværket – udgivet af Vejgaard Lokalhistoriske Forening, 2004
Godthaab Hammerværk
Grundejere gennem 100 år, 1899-1999
Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv, Årbog 2006
Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv, Kalender 2006.
Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv, kalender 2007
Hadsund – en by bliver til. Hadsund Egns Museum, 2004. Af Lise Andersen, Erling Gammelmark og Heino Wessel Hansen
Hals Kommune – 1970-1995, skrevet af Henrik Gjøde Nielsen
Hals: Ting og tider 7, 9, 10, 16, 17, 18 – samt Årsskrift 2003 og 2004
Hals: Klem Thomsen: Publikationer fra Hals Museum
Hasseris: Solbyen i Hasseris. Udgivet af Hasseris-stuerne, 2006.
Hasseris: Postkort fra Hasseris. Udgivet af Hasseris-stuerne, 2006.
Helnan Phønixhotel
Hornum herredsting, Nørholm og Nibe Birketing samt Hornum-Fleskum Herredsting – herredsfogeder og skriver ved… - af Ole Færch, 2006
Hvetbo Herred af Carl Klitgaard, 1956
Inden for murene. Træk af en Viborg-institutions historie, 1979/80
I regn og slud … et rids af Viborg Postkontors historie
I Længsel Efter… - Barndomserindringer fra Hasseris o. 1900-1960 – redigeret af Jørgen Elsøe Jensen. Udgivet 2003 af Hasseris-stuerne
Kildeparken, glimt fra garnison og militærmusik – af Ebbe Godtfredsen
Kontrabogen; bidrag til De nordjyske Brugsers historie, men nogen endnu kan huske det. Tidsbilleder samlet i forbindelse med nedlæggelsen af Foreningsregion Nordjylland, 2001
Kontakt-bladet fra Midtbank: Jyden, han er stærk og sej
Købmænd i Vejgaard – udgivet af Vejgaard Lokalhistoriske Forening, 2004.
Køresporten – medlemsblad nr. 5, 2006
Køresporten – katalog fra Larsens Vognfabrikker, aktieselskab.
Lokalhistorisk Arkiv for Gug, Sdr. Tranders, 1999
Lokalhistorisk Forening, Romdrup-Klarup, 2004 - billedkalender
Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn
Lokalhistorisk Forening i Hedensted Kommune – årsskrift
Lundbæk – fra herregård til landbrugsskole. Udgivet 2006
Nørre Bindslev - Fæstebønders vilkår i en nordjysk landsby under enevælden – Nørre Bindslev 1660-1805 (Jørgen Jakobsen)
Nørresundby Gymnasium og HF-kursus, jub.skrift 1962-87
Om hundrede år er alting glemt – om virksomheden Chr. Kjærgaard, Nørresundby, 100 år
Om identitet, aner og historie – af Asbjørn Fjordside
Ridemands Mølle – et bidrag til dens historie
Ridemands Mølle – træk fra 600 års historie – findes i september 2006-udgaven af medlemsbladet for Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb
Romdrup-Klarup – Lokalhistorisk Forening, Kalender 2007
Sindalegnens lokalhistoriske Forening, bd. 1-6 + Vore rødder, 1984-98
Skipper Clement skolen – undervejs i 125 år
Skolen er gammel – se selv!
Skolen er gammel – styr den!
Solsideskolen 1902-2002
Svenskekrigene i 1657-1660 i Farum og Værløse sogne
Svineslagteriet i Nr. Sundby gennem 100 år
”Sundby-Hvorup – før og nu” – indholdsoversigt 1958-1967
Vejgaard Østre Skole, Jubilæumsskrift 2002 for Vejgaard Østre Skole i anledning af 75 års jubilæet
Thorvaldsensvej – en gade i 100 år – af Jørgen Laustsen, 2004.
Vestbjerg Skole – 10 eller 300 år?
VESTBY Krøniken – et faktuelt, litterært, personligt og historisk tilbageblik fra 1900 til 2006 – af Arne Lybech. Udgivet af Lindtofte Forlag, 2006.
Vive Menighedråd i 100 år – af Carsten Bøgh Pedersen, Dorte Haubro og Birte Overgaard – udgivet 2003.
Aalborg Fattiggård 1891-1912, Fra socialreform til Sct. Jørgensgård. Speciale af Erik Laursen, AU 2003
Aalborg Amt – træk af Aalborg amts historie med efterfølgende biografier
Aalborg Havnefront – glimt fra 1900-tallet, 1999
Aars Kommune: Fortællinger fra Aars Kommune – årsskrift 2005
Aars Kommune: Fortællinger fra Aars Kommune – årsskrift 2006
Østvendsyssel Avis – og livet omkring os gennem 100 år. Af Lene Dige, 2004
Kassette: Bjergposten – fra Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne
Kassette: Egnsminder - Skørping
Kassette: Gammelt nyt – lokalhistorie fra Sydøsthimmerland
Kassette: Hanen – tidsskrift fra Støvring Lokalhistoriske Forening
Kassette: Huse i Hals + årsskrift fra Hals
Kassette: Om ”Messingjens” – Ning Herreds historie/topografi
Kassette: Ting og tider (Hals skrifter) + bogen ”Sognepræst og menighed” fra Hals
Kassette: Årbøger – Ferslev, Dall og Volsted
Ringbind (sorte): Døde i Skelund og andre sogne
Ringbind (sorte): Personmærkedage i Østhimmerland
Ringbind: Godthåb Sogn
Læsø:
Bog: Navnefortegnelse til Læsøs Tingbøger 1721-1740.
Kassette: skifteprotokol 1+2+3 – personer fra andre lokaliteter nævnt i skifteproto¬koller, tingbøger og kirkebøger
Skøde- og panteprotokol 1768-92, bind 1+2+3
Skøde- og panteprotokol 1792-1816, bind 1+2+3+4+5
Ringbind: Begravelses- og vielsesregister
Ringbind: Læsø i litteraturen bind I og II
Ringbind: Navneindhold i de ældste tingbøger
Ringbind: Navneregister til skifteprotokol

C
SSF materiale – og tilhørende andre foreninger

Fotomapper: 3 stk. med farvebilleder fra Stadsarkivets 20 års dag – hos Jørgen Laustsen
Samsø – Slægtshistorisk Forening, Årbog 2001
Slægt og Data, september 2003, heri interview ”Ikke: Kan vi det? – Nej: Vi gør det!” med Birgit Øskov, formand for Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen
Betænkning om Revision af arkivloven, 2001
Kassette: Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie: årsskrift
Kassette: Slægt og Stavn (fra F09)
Kassette: SLÆGTEN – PT. BORTKOMMET!
Kassette: Temahæfterne fra SLÆGTEN
Ringbind: Udlån af medlemmernes (F15) egne FT/KB
Ringbind: Nyhedsbrevene fra Århus (F13)
Ringbind: SSF organisationsmateriale (årsmøder m.v.)

E
Bibliografier – litteraturlister

Kassette indeholdende:
Ajour – historiske Tidsskrifter, Magasiner, Årbøger
Bibliografi over danske ”stater” 1913-1981
Danske slægtsbøger 1986-2001 af Michael Bach
Historie til salg
Litteraturfortegnelse 1980-85
1760 slægtsbøger – udgivet af Slægten, Aalborg- og Viborg-foreningerne
Nordjylland i forandring – en bibliografi om bygninger og anlæg i Nordjyllands Amt 1850-1950.
Slægtsforskning og lokalhistorie – om Hjørring Købstad – en litteraturliste
I gang med slægtsforskning og lokalhistorie
Ringbind: Fortegnelse over dansk slægtslitteratur, slægtsbøger, SSF-litteraturlister, diverse boglister
Ringbind: Litteraturlister 2
Ringbind: Boglister
 

F
Slægtsbøger og –historie

5. klasse 5. klasse på Vestbjerg Skole skriver om sig selv, november 2003
Abramham Abraham-slægten fra Rønbjerg sogn, 1985.
Almstok Mikkel Almstok – mordet i Ravning, 1872. 1989.
Bjerre Brevduen – materiale om Bjerreslægten, 2005
Berg Slægten Berg, 1918
Buchholtz Slægtsbog for Slægten Buchholtz, 1995.
Buchholtz Erhard Holger Buchholtz, 1810-1895. Optegnelser --- samt Register udarbejdet 2003 til samme optegnelser
Buus Stamtavle for slægten Buus, 1968.
Böye Slægtstavle over færgemand og gårdmand Niels Løve 29/9 1792 – 19/9 1852 og hustru Marie Kirstine Böye 26/12 1815 – 16/7 1908 (i depot)
Christensen Til laveste bud – Mads Chr. Christensen, 1988
Djursland Djurslandske Anelister; Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Østdjursland, 2005.
Ellehammer Slægten Ellehammer, 1995
Engberg Familien Engbergs Slægtstavle, 1996 + supplement 1999 + Tillæg til Familien Eng¬bergs slægtstavle, 1996 + Gymnasielærer i Hjørring 1907-11 – om Johannes Engberg, 1994.
Enggaarden Enggaarden i Tollestrup (Peter Andersen og Ane Marie Christensdatter),
1871-1930, 1983.
Esmarch Chronik der Familie Esmarch, 1887.
Frelser-Niels Materiale udarbejdet af Henning Andersen om Frelser-Niels, Randers.
Frøstrup En Frøstrupslægt fra Vendsyssel, 1975
Gjedsted Register til ”Slægten Gjedsted”
Gosti Gostislægten, 1975 (2 mapper)
Guldsmed Efterkommere til Laurits Nielsen Guldsmed + Aner til Laurids Jensen Suur
Himmerland Himmerlandsslægter, 1988-89
Christen "Holsgaard" Thomsens færden, virke og slægt. v. Finn Holsgaard Thomsen
Ingvordsen Slægterne Ingvordsen og Bejlegaard fra Nørholm og Gjøl sogne.
Jelstrup Stamtavle over slægten Jelstrup, 1802.
Jensen Anetavle for Graves Jensen og Ane Nielsdatter, 1976.
Jensen En slægt Jensen fra ”Øskovgaard” Hatting herred, Løsning sogn, Stobberup.
Jensen Oldefars erindringer (Emil Jensen Rørdal), 1999
Jütte Anetavler fra Werner Jütte og Ellen Jütte – født Nielsen, 1995 (kopi findes i kælder)
Kaarsberg Købmand og Klædehandler Hans Petersen Kaarsberg, 1757-1826 – udarbejdet af Jørgen Kaarsberg, 2004
Kamp Koster Bys historie (Jens Pedersen Kamp og Christoffer Hansen), 1954.
Krebs Slægter af navnet Krebs, 1935.
Krog Mads Christensen Krog 1711-84 og Grete Thuesdotter 1711-82 i Lillesand, 1943.
Larsen Slægtsbog: Fortsættelse af Frank Skrivers og Jørgen Rafn Lyngbys bøger over slægterne Larsen, Stubberup, Lyngby, Rasmussen, Skovhus, 1955-1996. 1996.
Larsen Slægtsbog: Fortsættelse Frank Skrivers og Jørgen Rafn Lyngbys bøger over slæg¬terne Larsen, Stubberup, Lyngby, Rasmussen, Skovhus, 1955-1996. 1980.
Leismann Leismann-Slægten af Arne Leismann, 2003
Leth Slægtsbog: Sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter, 1938
Ludvigsen Familien Ludvigsens slægtsbog, 1946
Læsø Læsøfolk i flere hundrede år (Kurt Dahl)
Læsø Slægter fra Læsø og Vendsyssel. Aner og efterkommere efter Agnes Margrethe Jensen, født i Bangsbostrand 1896. 1992.
Løve 1 slægtstavle over Færgemand og gårdmand Niels Løve 29/2 1792 - 19/9 1852 og hustru Marie Kirstine Bøye 26/12 1815 - 16/7 1908 .
Løve Sønderholm - Slægtsbog: Sønderholm-linien (Jørn Toldbod)
Madsen Erindringer fra de første 30 år af mit liv – Rebekke Marie Kamilla Madsen (f. Larsen), kaldet Mie, 1999
Møller Lægen og Bryggeren Sophus Møller og Carl Jacobsen, 1984.
Møller Nicolai Urban Møller: Livsbilleder og Reiseskizzer
Nejsig Slægterne fra Nejsig og Porsmose m.fl. – 1. del: Nejsig, Olesen, Porsmose. 2. del: Lyng. 3. del: Schacht.
Nielsen Jens Nielsen – henrettet tyv og brandstifter, 1987
Otte Provinsmatadorer fra 1700-årene. Reder-, købmands- og fabrikantfamilien Otte i Ekernförde i økonomi og politik 1700-1770, 1985
Poulsen Den skæve rekrut fra Aalborg (1871-72) – Lars Peter Poulsen. 1989.
Pritzel Efterslægtstavle over Familien Pritzel 1689-1972
Quist Peter Quist´s aner (kopi findes i kælder)
Randers Slægtsbog over Randers-slægten fra Aarestrup, 2002
Rasch Portrætmaleren Ole Magnus Rasch 1783-1862, 1962.
Seidelin Den Seidelinske Slægtsbog del I-V
Stoffersen Slægtsbog over Stoffersen ”Mysagergaard” og Frandsen ”Tylergaarden”, begge af Sønderholm, 1981.
Thetes Familien Thetes liv i Gug 1930
Tønnies Slægten Tønnies – samlet og bearbejdet sommeren 2004
Wibroe Stamtavle over Familien Wibroe
Willem Mester Willem på Bispensgade – en praktiserende chirurgus i Aalborg
E. John Pedersen: Min fars slægt – træk af en østjysk bondeslægts historie gemme 200 år. Udgivet på eget forlag, 2004.
Esben Graugaard: Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet; Studie i netværket omkring en regional kultur- og driftsform o. 178-1914. 2006
Ringbind (grønne): Uddrag af slægtsbøger 1-12
Ringbind: Anetavler - diverse
Ringbind: Uddrag af slægtsbøger
Ringbind: Uddrag af slægtsbøger (diverse)
 

H
Hvem forsker Hvad – og lignende udgivelser

International HFH: Geneaological research directory. National & international (1993)
West Indies Surname Interest List, no. 6, januar, 1997
Kassette: Diverse slægtsforskertræf-kataloger 1986-2002
Kassette: Herning-træf 1981, Aalborg-træf 1988
Kassette: Hvem forsker Hvad 1977-2003 (mangler 81, 86, 93, 00)
Ringbind: ”Hjemmets opslagstavle-klip”
Ringbind: Anetavler – diverse
Ringbind: Det arbejder de med, 2 bind
Ringbind: Det søger de. Foreningens medlemmer
Ringbind: Diverse løse HFH-sider fra kursusdeltagere
Ringbind: Træfkataloger

K
Kilder

1700 Male Census, Vol 1: Frederiksborg County, Vol 2: Åkær, Vol 3: Skanderborg
Alfabetisk register over døbte børn i sognene Aasted-Skærum-Flade-Gærum-Flad¬strand 1654-1732, 2001.
Diplomentarium Hornumense af Ole Færch, 2005
Det blev i familien – kongl. Bevillinger i Fyns Stift 1569-1814
Fortegnelse over Danske Frivillige 1864, 1914
Fortryk af person- og stednavneregistre til FT 1845, Albæk, Karup, Hørby, Skæve, Sæby, Torslev, Understed og Volsted, 1995
FT 1787, Ringsted herred
FT 1787, Smørum Herred
FT 1787, Tybjerg Herred
FT 1787-1845, Hvetbo Herred, Alstrup Sogn
FT 1801, Færøerne
FT 1845, Hørby (fortryk)
FT 1845, Skæve (fortryk)
FT 1845, Sæby Købstad (fortryk)
FT 1845, Understed-Karup (fortryk)
FT 1850, Albæk
FT 1850, Hørby
FT 1850, Sæby
FT 1850, Torslev
FT 1850, Understed, Karup sogne
FT 1890-1901, statistisk set
Göteborgs Stads Borgarelängb 1621-1864
Kildeoversigten fra DIS
Kronens skøder I (1535-1648), II (1648-1688), III (1689-1719)
Næringsbeviser i Dronninglund Herred 1885-1932
Personregister: Nørresundby Sogn, Nørresundby Landsogn, Hvorup Sogn, 1998
Register til Aalborg Hospitals fæsteprotokol 1677-1769
Rejsepas udstedt fra Aalborg
Samling af biographiske Notitser om Nogle af de Aalborg Kathedralskole til Universitetet dimmitterede Disciple i alfabetisk Orden, 1841
Skanderborg Rytterdistrikt
Tyrsting Herred – 552 tingbogsindførsler
Uddrag af Vor Frue Sogns KB
Kassette: Fremmede sognebørn i Nørre Tranders Kirke 1754-1806, Faldne i krigen 1848-50 fra Aalborg og Hjørring amter, Udskrift af Hornum Fleskum herreders skøde- panteprotokol, Uddrag af skifter fra Birkelse Gods
Kassette: Andre foreningers skrifter
Ringbind: Diverse folketællinger fra KIP-indtastninger afholdt af foreningens medlemmer
Ringbind (2 stk) Skattemandtalslister fra Himmerlands herreder år 1677-1698. Kan bruges som folketællinger. Samlet af Hans Gjedsted

L
Kirker

Ringbind: 5 stk. med Familiejournalens kirker med tilhørende alfabetisk register
Ringbind: Kirker i Aalborg Kommune (udklip – kirker)
Ringbind: Register til Aalborg Stiftsbog (bygninger og lokalhistorie)
Desuden en æske med kirke-dubletter, som man må tage til eget brug.

O
Opslagsværker

Arkivvejviser 1995
Genealogical Guidebook & Atlas of Denmark
Geodætisk Institut I Nordlige Jylland
II Sydlige Jylland og Fyn
Lana-nyt: Arkivadresser 2001-2003
Post- og Adressebogen (1989) – både den tykke og den tynde
Uddrag fra Generalstabens Kort: I. Nordjylland. Danmark i 1:160000, 1914

S
Hjælpemidler

Bauers Kalender
The Genealogist´s Internet – af Peter Christian – gave til foreningen fra Tony Martin
Haakenstad, Liv Marit: Slekts-granskning med dataveiledning. Orion, 2004.
Håndbog i slægtshistorie, 3. udgave 1. oplag 1997, af Hans H. Worsøe.
Kærlighed til …. Temahæfte fra arkivdag
Levnedsbeskrivelse. Af Ole Højrup, Nationalmuseets etnologiske undersøgelser. Spørgeliste nr. 43.
Lægdsruller og deres tilblivelse 1788-1914. Artikel af Knud Rasmussen
Matriklen og matrikelkortene som hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser
Mit navn er Jensen, en bog om slægtsforskning – af Knud Prange.
Oversøisk udvandring, kommenteret registrant – v/ Steffen Elmer Jørgensen
Register for Gislum herreds tingbog 1674-1676
Slægtshistorie i Sønderjylland – en vejledning af Hans H. Worsøe
Statens Arkiver: Pjecer, beskrivelser m. m. Rigsarkivet Landsarkivet for Sjælland m.fl.
Tidsskema for arkivaliesøgning
Topografisk, kronologisk fortegnelse over danske, færøske og grønlandske aviser 1648-1977
Vejledning i lokalhistorie – v/ Verner Bruhn
Vulkanen; tidsskrift fra LAVA – tema: slægtsforskning
Ringbind: Andre arkiver (2 bind)
Ringbind: Gamle ord og udtryk og deres betydning
Ringbind: Slægtsforskning i Sverige
Ringbind: Vejledninger fra arkiver

Å
”Årbøger”- ”Kvartalsskrifter” mv. – registre

Indholdsoversigt til ”Sundby-Hvorup Før og nu”, 1958-1967
”Nøglen” til 110 års udgivelser af Personalhistorisk Tidsskrift
Register til Himmerland og Kjær Herred
Register til Jydske Samlinger
Register til Vendsysselske Årbøger
Tidsskrift for Arkiv 1991 og 1993

top