Retur     Aftenens emne

Ved de medlemsmøder, der afholdes på Aalborg Stadsarkiv, findes ”aftenens emne”, der er en gennemgang mundtligt og så vidt muligt også skriftligt af et ”hjørne” på arkivet. Det kan være foreningens materialevogn, arkivets fotosamling, Gravesens arkiv eller noget helt andet. De udarbejdede forskrifter samles af sekretæren og opbevares hos denne i et ringbind, så hvis du ønsker kopi af nogle af dem, kan du kontakte ham pr. e-mail. I listen nedenfor findes de seneste, som kan hentes ved at klikke på dem. Ønsker du at give forslag til en sådan emnegennemgang, kan du blot kontakte bestyrelsen.

Amtsarkiverne  1/9-2003 Overheads fra et foredrag: Amtsarkiverne, en vanskelig guldgrube. Ved Karl Peder Pedersen
Amtsarkiver på Aalborg Stadsarkiv  6/10-2003 Om det forholdsvis begrænsede amts-materiale på Aalborg Stadsarkiv
Arkivkopier  7/4-2003 Filmruller - mikrokort - papirkopier - afskrifter
Aviserne  4/2-2004 I ”gamle aviser” finder vi mange spændende oplysninger om vore forfædre – f.eks. i forbindelse med død, begravelse, runde fødselsdage og bryllupsdage. 
Bondeslægter, ved Knud Prange 5/9-2005 Besøg af Knud Prange, som holdt foredraget: Hvordan fører man en bondeslægt tilbage til 1400-tallet? Billeder
Bondeslægter på Arkivet 3/10-2005 Birgit Øskov fortalte om at finde bondeslægter på Aalborg Stadsarkiv. Billeder
Børnenes Kontor  1/12-2003 Fonden Børnenes Kontor i Aalborg - af Jørn Toldbod, formand for Børnenes Kontor
Dronninglund, besøg 24/1-2005 Besøg på Lokalhistorisk Arkiv for Dronninglund Billeder
Dåb og navn 6/2-2006 Erling Gammelmarks oplæg Billeder
Ejendomshistorie generelt  8/4-2002 Hvordan laver/skriver man et matrikelnummers historie? Ejendomshistorie på Aalborg Stadsarkiv Ejendomshistorie
Erindringer 5/3-2007 Skriv dine erindringer, foredrag i Haraldslund ved Ingegerd Løth Billeder
Erindringer 4/10-2004  Erindringer -- hvad findes der af erindringer på Stadsarkivet?
Fjernarkivet  1/10-2001 Aalborg Stadsarkiv har de fleste af arkivets 7 km samlinger og 5 millioner fotos placeret på fjernarkiv. Hvad ligger på fjernarkivet? 
Frelser Niels  1/12-2003 At gøre gode gerninger ved juletid opstod i Randers omkring århundredskiftet – læs her om ideens ophavsmand
Foreningens materialesamling   Ajourført oversigt over foreningens materialesamling på Stadsarkivet, hvor man ligeledes kan se, hvor materialerne befinder sig
Folketælling 1787  4/11-2004 Reception ifbm. færdiggørelsen af FT-1787 Billeder
Forfædre i eget hus 6/9-2010 Jytte Skaaning, historiker og arkivleder: Forfædre i hus og hjem. Vi følger en gård og dens beboerne tilbage i 1600-taller. Der lægges især vægt på matrikler, jordebøger og hartkornsspecifikationer. Hvor findes disse kilder? Billeder
Fotosamling  2/4-2001 Udover Tønnies indeholder Aalborg Stadsarkiv en række andre fotoarkivalier, f.eks. findes der materiale fra en del selvstændige fotografer i byen. 
Før folketællingerne 1/11-2010 Foredrag ved Erik Kann: Mandtal til overflod. At spore personer før folketællingerne. Billeder
Garnisonsmuseet   Arkivalier på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum
Generalforsamling 7/5-2007 Generalforsamling og foredrag om en udvandres skæbne ved Tove Klingmann. Billeder
Generalforsamling 1/5-2006 Generalforsamling og foredrag om krigen 1864 ved Viggo Uttrup. Billeder
Gravesens kartotek   Jens Gravesens materiale indeholder oplysninger fra 40 himmerlandske sogne. Læs mere her
Gudlumholm-besøg 19/9-2005  I september 2005 besøgtes Lokalhistorisk Arkiv for Sejlflod Kommune i Gudumholm Billeder
Gug-Sønder Tranders 18/9-2006 Besøg i Gug-Søndertranders Lokalhistoriske Arkiv Billeder
Gårdmalerier  4/10-2004 Udstilling Galleri Gl. Toftegaard efterår 2004
Hadsund 150 år  1/12-2004 1. december 2004 fyldte Hadsund 150 år som handelsplads Billeder
Hornum Herred  7/2-2005 Ole Færch fortalte desuden om sit værk: Diplomatarium Hornumense
Internetaften 2004  19/11-2004 Begynd på Internettet – arrangement på Skansevejens Skole i Nørresundby Billeder (rul ned)
Internetaften 2005  21/11-2006 Begynd på Internettet – arrangement på Skansevejens Skole i Nørresundby Billeder Linksamling
Julen  2/12-2002 Jul i gamle dage – beskrevet bl.a. af Charlotte S.H. Jensen 
Karen 3/4-2006 Birthe Stemann Knudsens bog "Karen", udgivet på Holkenfeldt3, 2004 Litteraturliste
Kirkebøger og folketællinger på Stadsarkivet  2/12-2002 Aalborg Stadsarkiv har en meget stor samling – her kan du få et overblik over ”hvor stor” den er.
Kirkegårdsvandring  6/5-2002 ”Pudsigheder på gravsten” ved Jørgen Østergaard – her kan hentes meget til egen slægtsforskning
Kort på nettet 4/10-2010 Hvilke kort er til rådighed på Historie-Aalborg. Hvad må man bruge?
Kort og matrikler 6/11-2006 Slægtsforskeren og Kort- og Matrikelstyrelsens arkivalier ved arkivar Peter Korsgaard, KMS. Billeder
Lægdsruller 6/3 2006 Foredrag ved Peter Buntzen Billeder
Man er vel en slægtsfortæller 7/11 2005 Lars Møller, journalist: Man er vel en slægtsfortæller Litteratur Billeder
Medlemsaften 2/4-2007 At skrive erindringer - Jens Randers - Oversete kilder på Stadsarkivet 2007 Billeder
Medlemsaften 2/10-2006 Oversete arkivalier på Stadsarkivet Billeder Tekst Aalborgkort
Medlemsmøder  6/2-2004 December 2004
Natmænd og kæltringer  1/11-2004 Steen Espensen, forstander: Natmænd og kæltringer. Litteraturliste Billeder
Nibe 27/4 2006 Besøg på Nibe Lokalhistoriske Arkiv 24. april 2006 Billeder
Nørretranders arkiv 17/9-2007 Besøg i Lokalhistorisk Arkiv for Nr. Tranders Sogn
Oversete arkivalier  6/2-2006 Oversete arkivalier på Stadsarkivet. Erling Gammelmarks oplæg om "dåb og navn" ses her. Billeder
Oversete kilder 7/2-2005  Aalborg Stadsarkiv rummer mange overset kilder 
Personarkiver  3/2-2003 Dagbøger, Privatarkiver, Familiearkiver, Skudsmålsbøger, Ordenskapitlets levnedsskildringer, Pas og Vandrebøger, Poesibøger, Breve, Attester m.v.
Protokoller 5/2-2007 Protokoller fra Aalborg og Himmerland. Lancering af hjemmesiden fgj.dk/protokoller Hent en folder
Privatarkiv  3/12-2001 Hvordan kan man orientere sig i landets store samlinger af private arkiver?
Saltum, besøg 23/4-2007 Besøg på egnssamlingen i Saltum Billeder
SIFA  20/9-2004 Besøg på Aalborg Idrætsarkiv. Billeder
Skriv dine erindringer 4/9-2006 Ingegerd Løth måtte melde afbud i sidste øjeblik, så Birgit Øskov fortalte i stedet. Billeder
Slægt på begge sider af Atlanten 3/10-2005 Sven Sjørslev fortalte om sin slægtsferie i USA. Læs og se billeder.
Slægtsbøger på arkivet 5/12-2005 Julemøde. Hvad findes på Stadsarkivet af slægtsbøger, slægtsoptegnelser og gode historier? Billeder
Slægtsforskning og computer  3/1-2005 Medlemsmøde januar 2005. Bearbejdning af digital optagelse af et skifte v/ Finn Jelstrup se oplæg her  Hvordan sikrer man sine oplysninger gemt på computeren!? v/ Rasmus Lund Jensen se oplæg her  Billeder
Slægtsforskning i Skotland 3/5-2004  Tony Martin, Skotland: gennemgang af de vigtigste kilder med udgangspunkt i Mary Donaldson's aner. Billeder
Soldaterarkivalier  3/4-2006 Hvad findes der af lægdsruller, soldaterpapirer og militærhistorie på Stadsarkivet? Billeder
Stillingsmænd  6/10-2003 Om at få en anden til at stille for sig ved indkaldelse til militærtjeneste
Sundhedsforhold 3/9-2007 Gerda Bonderup: Sundhedsforhold i Danmark og forebyggelsespolitikken ca. 1750-1860. Dødsårsag Billeder
Temadag 2006  7/1-2006 Program for dagen og Birgits disposition/litteraturliste Ingegerd Løth: Mine erindringer  -  Medlemmernes sider - herunder Arne Leismanns hjemmeside Billeder Jørn Tolbod: Hvordan får man styr på sine notater?
Testamente  6/12-2004 Hvordan laver vi som slægtsforskere et ”testamente”, der gælder vore optegnelser? Billeder
Tingbøger  7/10-2002 Tingbøger er spændende stof, men hvordan kan man arbejde med dem på Aalborg Stadsarkiv
Tønnies  28/9-2004 Fotograf Tønnies - fanget af linsen og på plakaten i Aalborg! Billeder fra besøg
Valgret 8/1-2007 Foredrag om valgretsbestemmelser ved Jørgen Elklit, Århus Universitet Billeder Litteraturliste
Valgmateriale 5/2-2007 Valgmateriale på Stadsarkivet Billeder
Viborg Landsting  5/5-2003 Notater og litteraturhenvisninger til Anton Blaabjergs foredrag om Viborg Landsting
Virksomhedsarkiver  1/12-2003 Aalborg Stadsarkiv har en ganske betragtelig samling af virksomhedsarkiver store og små fra arkivets dækningsområde
Æblets fald fra stammen  6/9-2004 Jørgen Christensen, tidl. Aalborgdreng: Med udgangspunkt i sin erindringsbog ”Æblets fald fra stammen”  Billeder
Årbøgerne  4/12-2000 Aalborg Stadsarkiv har en meget stor samling årbøger fra Nordjylland